Thursday, May 8, 2008

Kertas Kerja Perniagaan

Terdapat banyak cara untuk membuat kertas kerja untuk perniagaan, dan terdapat banyak format kertas kerja. Salah satu caranya adalah dengan menyertai bengkel penyediaan kertas kerja anjuran Perbadanan Usahawan Nasional Bhd (PUNB) dengan bayaran tertentu. Di dalam bengkel tersebut, para peserta akan diberikan salinan kertas kerja.Selain melalui PUNB, kita juga boleh menghadiri kursus anjuran Ministry of Entrepreneur and Co-operative Development (MECD) atau Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) di mana kita juga akan diberikan contoh kertas kerja. Kertas kerja daripada SME Bank adalah kertas kerja dengan format yang sesuai untuk memohon pinjaman daripada SME Bank.
Rangka kertas kerja
*Ringkasan Ekesekutif
*PengenalanRingkasan Mengenai : Jenis Perniagaan diceburiNama dan lokasi / alamat perniagaanTarikh perniagaan akan beroperasiTren pasaran yang menjustifikasikan projek ini
*Tujuan Rancangan PerniagaanSamada untuk permohonan pinjaman, rancangan projek baru,garispanduan menguruskan projek
*Latarbelakang perniagaanAlamat, Bentuk Perniagaan, Tarikh & Nombor Pendaftaran Perniagaan, Modal Permulaan, Maklumat Bank
*Latarbelakang Pengusaha/Rakan Kongsi/ Pemegang SahamNama Penuh, No K/P , Umur, Jantina, Alamat Tetap, No. telefon, Taraf Perkahwinan, kelulusan Akademik , Kursus Yang Pernah Dihadiri, kemahiran, Pengalaman, Pekerjaan sekarang, Perniagaan Yang pernah Diceburi .
*Rancangan PentadbiranAlamat Penuh Perniagaan & Pelan LokasiCarta OrganisasiSenarai Jawatan dan Bilangan PekerjaSpesifikasi TugasGaji /Imbuhan balas JasaKeperluan PejabatPerbelanjaan Pejabat / Pentadbiran
*Rancangan Pemasaran
Barangan / Perkhidmatan Ditawarkan, Sasaran PasaranSaiz Pasaran, Pesaing UtamaKekuatan & Kelemahan PersainganSyer Pasaran, Ramalan JualanStrategi pasaran ( strategi produk, strategi promosi, strategi harga, strategi edaranBelanja Pemasaran
*Rancangan OperasiCarta Aliran Proses / Sistem penternakanUnit pengeluaran / jam operasi ,Keperluan BahanTenaga KerjaMesin & PeralatanSusunatur Ruang OperasiOverhead OperasiPerbelanjaan Operasi
*Rancangan KewanganKos Pelaksanaan Projek (Modal) dan sumber pembiayaanUnjuran Aliran Fizikal ternakanUnjuran Aliran TunaiUnjuran Penyata PendapatanAnalisis Kewangan
*Dokumen SokonganSurat sebutharga, salinan geran tanah, sokongan pihaktertentu, sijil pendaftaran syarikat, surat dapat tender,salinan permit lesen, surat kepujian, bukti modal sendiri, salinan cagaran, sijil kursus.
*Lain-lain
Jika telah memperolehi satu contoh kertas kerja, hanya perlu tukar maklumatnya dengan maklumat perniagaan yang kita operasikan.


Cara untuk membuat kertas kerja...semoga berjaya!!

Dimana ada kemahuan di situ ada jalan!
www.lintah@yahoo.com

1 comment:

Lintah Sabah said...

Saya ada menjual minyak lintah yang terbaru di pasaran.
http://www.aljo4u.com/sumazau